آدرس یوسف آباد (تهران ،میدان سلماس ، ضلع شرقی میدان،پلاک 21،واحد 1 کلینیک پوست و مو رازی)

فهرست مطالب

BMIیا شاخص جرمی بدن است

مجذور قد بر حسب متر/وزن بر حسب کیلوگرم = BMI

عدد BMI     وضعیت بالینی
کمتراز 15     کمبود وزن بسیار شدید
15 تا 16     کمبود وزن شدید
16 تا 18/5     کمبود وزن
18/5 تا 25     نرمال
25 تا 30     اضافه وزن
30 تا 35     چاقی متوسط
35 تا 40     چاقی شدید
بالاتر از 40     چاقی بسیار شدید

مشاوره رایگان
× مشاوره در واتساپ