آدرس یوسف آباد (تهران ،میدان سلماس ، ضلع شرقی میدان،پلاک 21،واحد 1 کلینیک پوست و مو رازی)

BMIچیست و چگونه محاسبه می گردد؟

فهرست مطالب

BMIیا شاخص جرمی بدن است

شاخص توده بدنی (BMI)، که مجذور قد را به متر و وزن را به کیلوگرم تقسیم می‌کند، یک اندازه‌گیری استاندارد برای بررسی وضعیت بالینی و وزن بدن است. در زیر جدولی ارائه شده است که اطلاعاتی درباره BMI و وضعیت بالینی مرتبط را نشان می‌دهد:

  • کمتر از 15: کمبود وزن بسیار شدید
  • 15 تا 16: کمبود وزن شدید
  • 16 تا 18.5: کمبود وزن
  • 18.5 تا 25: نرمال
  • 25 تا 30: اضافه وزن
  • 30 تا 35: چاقی متوسط
  • 35 تا 40: چاقی شدید
  • بیشتر از 40: چاقی بسیار شدید

این دسته‌بندی‌ها بر اساس مقادیر BMI است و به ما کمک می‌کند تا وضعیت بالینی فرد را در مورد وزن بدنش تشخیص دهیم.

مشاوره رایگان
× مشاوره در واتساپ