آدرس یوسف آباد (تهران ،میدان سلماس ، ضلع شرقی میدان،پلاک 21،واحد 1 کلینیک پوست و مو رازی)

BMIشاخص جرمی بدن

BMIشاخص-جرمی-بدن

فهرست مطالب

BMIشاخص جرمی بدن

توجه داشته باشید لیزرلیپولیز برای درمان چاقی کاربرد ندارد، پس اگر  BMIیا شاخص جرمی بدنتان بالاتر از 30 است، شما نمیتوانید کاندید مناسبی برایلیزر لیپولیز باشید.
 

بد نیست تا با روش محاسبه  BMIیا شاخص جرمی بدن آشنا شوید :

 

توجه داشته باشید که لیزر لیپولیز برای درمان چاقی مناسب نیست و اگر BMI یا شاخص جرمی بدن شما بالاتر از 30 است، شما نمی‌توانید کاندیدای مناسبی برای لیزر لیپولیز باشید.

در محاسبه BMI یا شاخص جرمی بدن، وزن شما به کیلوگرم و قد شما به متر وارد می‌شود. فرمول محاسبه BMI به صورت زیر است:

مجذور قد بر حسب متر/وزن بر حسب کیلوگرم = BMI

نتیجه BMI نشان می‌دهد که وضعیت وزن شما چگونه است. بر اساس مقدار BMI، شما می‌توانید بفهمید که وزن شما در محدوده‌های نرمال است، کمبود وزن دارید یا چاق هستید. براساس مقادیر معمولی، مقادیر BMI به شکل زیر تفسیر می‌شوند:

عدد BMI وضعیت بالینی
کمتراز 15 کمبود وزن بسیار شدید
15 تا 16 کمبود وزن شدید
16 تا 18/5 کمبود وزن
18/5 تا 25 نرمال
25 تا 30 اضافه وزن
30 تا 35 چاقی متوسط
35 تا 40 چاقی شدید
بالاتر از 40 چاقی بسیار شدید

شاخص جرمی بدن (BMI) یک ابزار ساده است که برای تعیین وضعیت وزن شما استفاده می‌شود. با محاسبه BMI، شما می‌توانید متوجه شوید که آیا وزن شما در محدوده‌های نرمال است یا خیر. اما باید توجه داشت که BMI تنها یک معیار خاموش است و به تنهایی نمی‌تواند تمام جنبه‌های سلامتی شما را ارزیابی کند. برای تشخیص دقیق‌تر وضعیت وزن و سلامتی، بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.

مشاوره رایگان
× مشاوره در واتساپ