کرم درمانی و دارو

چنانچه پوست شما برای جوانی و شادابی به خدمات مذکور نیاز نداشته باشد ، کلینیک رازی با مجرب ترین پزشکان و تجهیزات سایر درمان های دارویی را که شامل تجویز انواع کرم های زیبایی است، ارائه می هد.