آدرس یوسف آباد (تهران ،میدان سلماس ، ضلع شرقی میدان،پلاک 21،واحد 1 کلینیک پوست و مو رازی)

چگونگی رشد مو ها

فهرست مطالب

برای بهتر درک علت ریزش مو، نیازمند داشتن اطلاعات دقیق درباره مراحل رشد طبیعی موی انسان هستیم. موهای ما به صورت طبیعی در یک الگوی رشد و استراحت متوالی رشد می‌کنند. این الگوی رشد شامل یک فاز رشد و یک فاز استراحت است و به آن “رشد موزائیکی” می‌گویند.

مراحل مختلف سیکل رشد مو عبارتند از:

  1. فاز آناژنیا: این فاز فعال یا فاز رشد نامیده می‌شود و معمولاً 2 تا 8 سال طول می‌کشد.
  2. فاز کاتاژنیا: این فاز فاز تحلیل رونده نامیده می‌شود و معمولاً 2 تا 4 هفته طول می‌کشد.
  3. فاز تلوژنیا: این فاز فاز استراحت نامیده می‌شود و معمولاً 2 تا 4 ماه طول می‌کشد.

مدت زمان هر یک از این فازها قابل تغییر نیست و بستگی به سن، شرایط تغذیه، فاکتورها و عوامل فیزیولوژیک و کبدی ندارد.

یک فولیکول مو در مرحله آناژن (فاز رشد) به طول بلندترین حالت خود می‌رسد و به عمق ناحیه پایینی ترین فاز می‌رود. در حالتی که فولیکول به حالت محکمی دست یافته است، پس از مدتی وارد مرحله کاتاژن (فاز تحلیل رونده) می‌شود. در این مرحله، تغییرات تحلیلی در فولیکول رخ می‌دهد و اندازه آن کوچکتر و کوتاهتر می‌شود. بخش پایانی آن به طور کامل از بین می‌رود و درمال پاپیلا ظاهر نمی‌شود. در این زمان، مو به فاز استراحت یا تلوژن وارد نشده و به مدت 2 تا 4 ماه در این وضعیت به سر می‌برد. در این حالت رکود، یک فولیکول جدید از باقیمانده درمال پاپیلا شروع به رشد می‌کند و در حالت استراحت، ریزش مو رخ می‌دهد و یک شفت جدید از جای خالی آن بیرون می‌آید. در شرایط طبیعی، 90% موها در فاز رشد قرار دارند و 10% در فاز استراحت و به طور متوسط روزانه 50 تا 100 تار مو به هنگام شستن و شانه زدن ریزش می‌کنند.

مشاوره رایگان
× مشاوره در واتساپ