به طور معمول طی یک تا دو هفته پس از لیزرلیپولیز تغییرات را ملاحظه خواهید کرد
اما در گردن و یا  غبغب نتایج سریعتر نمایان می گردد.

برای بهتر نمایان شدن نتایج درمان معمولا سه تا چهار ماه وقت لازم است.

اگر که رژیم غذایی معقول را رعایت کنید و فعالیت ورزشی متعادلی را در چند هفته ی پس از لیزرلیپولیز در برنامه روزانه خود قرار دهید نتایج به دست آمده می تواند دائمی باشد.

مقالات مرتبط

فهرست
مشاوره رایگان
× مشاوره در واتساپ