مشاوره رایگان 29 40 33 88    59 32 33 88 - 021

از لیزرلیپولیز در کدام نواحی استفاده می شود؟

از لیزرلیپولیز در نواحی زیر استفاده می شود :
شکم
ساق پا
پهلوها
پشت
بازوها
صورت (غبغب – گونه)
ران ها
نواحی از گردن
باسن
بزرگی سینه در آقایان (ژنیکوماستی)
زانوها

کاهش تعرق در  زیر بغل،  کاهش اسکارهای عمیق جای جوش صورت از کاربردهای دیگر لیزرلیپولیز است .

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

new-fbsave-for-web   newGsave-for 
         

کاشت مو پیوند مو ترمیم مو