مشاوره رایگان 29 40 33 88    59 32 33 88 - 021

چیست و چگونه محاسبه می گردد؟BMI

 BMIیا شاخص جرمی بدن است
مجذور قد بر حسب متر/وزن بر حسب کیلوگرم = BMI
 
عدد BMI     وضعیت بالینی
کمتراز 15     کمبود وزن بسیار شدید
15 تا 16     کمبود وزن شدید
16 تا 18/5     کمبود وزن
18/5 تا 25     نرمال
25 تا 30     اضافه وزن
30 تا 35     چاقی متوسط
35 تا 40     چاقی شدید
بالاتر از 40     چاقی بسیار شدید

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

آیا نتایج و تغییرات لیزرلیپولیز دائمی است ؟

اگر رژیم غذایی معقول را رعایت کنید و فعالیت ورزشی متعادلی را در چند هفته ی پس از لیزرلیپولیز در برنامه روزانه خود قرار دهید نتایج به دست آمده می تواند دائمی باشد.

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

نتایج لیزرلیپولیز چه زمانی رویت می گردد؟

به طور معمول طی یک تا دو هفته پس از لیزرلیپولیز تغییرات را ملاحظه خواهید کرد
اما در گردن و یا  غبغب نتایج سریعتر نمایان می گردد.

برای بهتر نمایان شدن نتایج درمان معمولا سه تا چهار ماه وقت لازم است.

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

از لیزرلیپولیز در کدام نواحی استفاده می شود؟

از لیزرلیپولیز در نواحی زیر استفاده می شود :
شکم
ساق پا
پهلوها
پشت
بازوها
صورت (غبغب – گونه)
ران ها
نواحی از گردن
باسن
بزرگی سینه در آقایان (ژنیکوماستی)
زانوها

کاهش تعرق در  زیر بغل،  کاهش اسکارهای عمیق جای جوش صورت

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

از کجا بدانیم که برای لیزر لیپولیز کاندید مناسبی هستیم یا نه ؟

باید به این نکته توجه داشت که یک کاندید مناسب برای لیزرلیپولیز حایز چه شرایطی است :
اولین مورد میزان حجم چربی است ،حجم چربی متغیر و نسبی است اما در کسانی که ضخامت چربی زیر پوست در آن ها بین یک تا شش سانتی متر است ، برای لیزرلیپولیز مناسب هستند.توجه نمایید که میزان گفته شده شامل مواردی بالاتر یا پایین تر نمی باشد.
اگر وضعیت افتادگی پوست شما کم باشد ، شما کاندید مناسبی برای لیزرلیپولیز هستید.در غیر اینصورت لیزرلیپولیز به تنهایی نمی تواند پوست را جمع یا کشیده کند.
اگر لایه خارجی شکم شما شُل باشد باز هم انجام لیزرلیپولیز کافی نیست و باید از ابدامینوپلاستی نیز استفاده کرد.

Submit to FacebookSubmit to Google Plus

کاشت مو پیوند مو ترمیم مو